Arama
Kategoriler Kapat

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi önemsiyor ve mevzuata uygun olarak hareket ediyoruz.  6698 sayılı yasa ve ilgili diğer alt mevzuat kapsamında hazırlanan işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu kişiselveri sahiplerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen haklarını kullanmak için yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla oluşturulmuştur. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak, kendinizle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Bir önceki iki fıkra uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, haklarına sahipsiniz. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURUCUYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası/Ticaret Sicil Yeri ve Mersis Numarası:

Telefon Numarası :

E-posta : Şirketimizle Aranızdaki İlişki : Çalışan/Müşteri/İş Ortağı/Ziyaretçi/Diğer

Adres :

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI

 

Talebinize cevap verilebilmesi için ek bilgiye ihtiyaç duymamamız halinde şirketimizce sizinle iletişim kurulabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. Bu formun eksiksiz olarak doldurulmasının ardından imzalanarak;

  • Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47/B Folkart Towers A Kule K:26 D:2601 Bayraklı/İzmiradresine şahsen veya noter kanalıyla,
  • Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine universalekonomivefinansal@hs06.kep.tr güvenli elektronik imza ile,
  • Şirketimize kayıtlı bir e-mail adresiniz varsa sistemde kayıtlı bulunan bu e-posta ile kvkk@nobetcicadde.com mail adresine iletebilirsiniz.

BEYAN

İşbu başvuru formunda belirttiğim talepler doğrultusunda, şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim elektronik posta adresi aracılığı ile bilgi verilmesini talep ederim.

 

Adı Soyadı:________________________

Tarih :______/______/___________

İmza